Độc hoạt

Tên gọi – Phân nhóm Tên tiếng Việt: Khương hoạtTên tiếng Trung: 羌活Tên khoa học: Angelica laxiflora Diels, Angelica megraphylla Diels.Họ: Họ Hoa Tán (Apiaceae). Đặc điểm: a. Đặc điểm Cây thảo sống lâu năm, …

Xem chi tiết

Đỗ trọng

Tên gọi – Phân nhóm Tên Hán Việt khác: Tư trọng, Tư tiên, Mộc miên, Miên, Miên hoa, Ngọc ti bì, Loạn ngân ty, Qủy tiên mộc, Hậu đỗ trọng, Diêm thủy sao, Đỗ trọng, …

Xem chi tiết

Địa phụ tử

Tên gọi – Phân nhóm Tên tiếng Việt: Địa Phu TửTên tiếng Trung: 地肤子Tên khoa học: Fructus Kochiae Đặc điểm: Địa phụ tử là cỏ sinh một năm một, trồng hoặc tự sinh, dọc cao …

Xem chi tiết

Địa long

Tên gọi – Phân nhóm Tên tiếng Việt: Giun đất, Trùn đấtTên tiếng Trung: 地龙Tên khoa học: LumbricusHọ: Megascolecidae Đặc điểm: a. Đặc điểm Các loài giun đất chỉ Lumbricus thuộc họ Lumbricidae và chi …

Xem chi tiết

Địa du

Tên gọi – Phân nhóm Tên tiếng Việt: Địa du.Tên tiếng Trung: 地榆Tên khoa học: Sanguisorba offcinalis L. (Sanguisorba offcinalis lin, Carnea Rege).Họ: Rosaceae. Đặc điểm, mô tả: a. Đặc điểm Cây thảo, đa niên …

Xem chi tiết

Địa cốt bì

Tên gọi – Phân nhóm Tên tiếng Việt: Khô kỷ, Khổ di, Kỷ căn, Khước thử, Địa tinh, Cẩu kế, Địa tiết, Địa tiên, Tiên trượng, Tiênnhân tượng, Khước lão căn, Tử kim bì, Địa …

Xem chi tiết

Đảng sâm

Tên gọi – Phân nhóm Tên Hán Việt khác: Thượng đảng nhân sâm, Liêu đảng, Đài đảng, Giao đảng, Đại sơn sâm, Xuyên đảng sâm, Nam đảng, Nam sơn sâm, Dã đảng-sâm, Chủng đảng sâm, …

Xem chi tiết

Đại táo

Tên gọi – Phân nhóm Tên tiếng Việt: Táo tàuTên tiếng Trung:Tên khoa học: Zizyphus jujuba MillHọ: Thuộc họ Táo (Rhamnaceae). Đặc điểm: a. Đặc điểm Là cây vừa hoặc cao, có thể cao đến …

Xem chi tiết

Đại kế

Tên gọi – Phân nhóm Tên tiếng Việt: Ô rô, Ô rô cạn.Tên tiếng Trung:Tên khoa học: CICUS JAPONICUS MAX (=CIRSIUM JAPONICUM D.C).Họ: COMPOSITAE Đặc điểm: Cây thảo sống lâu năm, rễ hình thoi dài, …

Xem chi tiết

Đại kích

Tên gọi – Phân nhóm Tên tiếng Việt: Đại kích.Tên tiếng Trung: 大蓟Tên khoa học: EUPHORBIA PEKINENSIS RUPRHọ: EUPHORBIACEAE. Đặc điểm: Cây thảo đa niên, có độc, thân cao 0,3-0,7m, có lông nhỏ lá mọc …

Xem chi tiết