Đàn hương

Tên gọi, phân nhóm Tên khác: Bạch đàn, Khuynh diệp, Hoàng anh hương…   Tên khoa học: Santalum album Linn Tên Tiếng Trung:  Phân bố, sinh thái Nguồn gốc ở châu Úc, di thực vào nhiều nước trên thế giới …

Xem chi tiết

Đăng tâm thảo

Tên gọi, phân nhóm Tên khác: Bấc đèn   Tên khoa học: Juncus effusus Linn.var. decipiens Buch Tên Tiếng Trung:  Phân bố, sinh thái Trung Quốc các tỉnh phía tây nam có nhiều. Việt Nam mọc hoang và được trồng …

Xem chi tiết

Đạm trúc diệp

Tên gọi, phân nhóm Tên khác: Trúc diệp, Toái cốt tử, Trúc diệp mạch đông, Mễ thân thảo, Sơn kê mê. Tên khoa học: Folium Bamburae vulgaris.  Tên Tiếng Trung: 淡竹叶 Phân bố, sinh thái Trung Quốc mọc nhiều ở …

Xem chi tiết

Đan sâm

Tên gọi, phân nhóm Tên khác: Huyết sâm, Xích sâm, Huyết cặn    Tên khoa học: Salvia multiorrhiza Bunge, Salvia chinesnes Tên Tiếng Trung: 丹参 Phân bố, sinh thái Trung Quốc thứ sản tại Tứ Xuyên, Long An là hạng …

Xem chi tiết

Đạm đậu sị

Tên gọi, phân nhóm Tên khác: Đậu sị, Đỗ đậu sị, Hàm đậu sị.   Tên khoa học: Vigna cylindrica Skeels Tên Tiếng Trung: 豆豉. Phân bố, sinh thái Tại Trung Quốc các nơi đều có nhưng chỉ có những …

Xem chi tiết

Đại phong tử

Tên gọi, phân nhóm Tên khác: Đại phong, Chùm bao lớn Tên khoa học: Hydnocarpus anthelmintica Pierre Tên Tiếng Trung: 大 楓 子 Mô tả: Cây gỗ cao 8-10m, thân thẳng. Lá nguyên dày, xanh bóng, mọc so le, dài …

Xem chi tiết

Đại toán

Tên gọi, phân nhóm Tên khác: Hồ, Tỏi Tên khoa học: Allium sativum Linn Tên Tiếng Trung: Phân bố, sinh thái Đại toán được trồng làm gia vị phổ biến khắp nơi trên thế giới Bộ phận dùng Thân dò …

Xem chi tiết

Duyên đơn

Tên gọi, phân nhóm Tên khác: Hoàng đơn, Hồng đơn, Duyên hoàng, Đơn phấn, Tùng đơn, Châu đơn, Châu phấn. Tên khoa học:  Minium  Tên Tiếng Trung: 鉛 丹 Mô tả: Diên đơn là một chất bột màu vàng đỏ, …

Xem chi tiết

Đại thanh

Tên gọi, phân nhóm Tên khác: Thanh thảo tâm  Tên khoa học: Clerodendron cyrtophyllum Turcz  Tên Tiếng Trung: 板 藍 根 Mô tả: Cây Đại thanh là cây bụi hay cây nhỡ. Các cành non tròn, phủ lông, sau nhẵn, …

Xem chi tiết

Chương não

Tên gọi, phân nhóm Tên khác: Long não, Thiều não, Triều não, Chương băng.  Tên khoa học: Camphora Tên Tiếng Trung: 龍腦 Phân bố, sinh thái Tại Trung Quốc các tỉnh đều có nhưng thứ sản tại tỉnh Phúc Châu …

Xem chi tiết