Bạch cập

Tên gọi: Phân nhóm Xuất xứ: Châu ÁTên Hán Việt khác: Liên cập thảo, Cam căn, Bạch cấp, Bạch căn, Bạch căn, Trúc túc giao, Tuyết như lai, Tử tuệ căn, Tử lan căn, Nhược …

Xem chi tiết