Mô học da

Da gồm 3 lớp: thượng bì, trung bì, hạ bì và các phần phụ của da. 1.Thượng bì (còn gọi là biểu bì epidermis) Trên các lát cắt mô học của da bình thường, ranh …

Xem chi tiết