Phương pháp khám và chẩn đoán bệnh theo y học cổ truyền như thế nào

Phương pháp khám và chẩn đoán bệnh theo y học cổ truyền dựa tứ chấn: Vấn chẩn (gần giống như y học hiện đại, vừa phải giải thích triệu chứng đau hiện tại vừa phải hiểu được quá trình phát bệnh, nguyên nhân và khái … Đọc tiếp