Dược sĩ Hồ Diệu
Dược sĩ Hồ Thị Diệu

Dược sĩ: Hồ thị Diệu

Biên tập viên – Chuyên mục dược liệu

Học hàm, học vị: Dược sĩ
Chuyên khoa: Y học cổ truyền
Học vấn: Dược sĩ