Bài thuốc Cách hạ trục ứ thang

Thành phần:

1. Ngũ linh chi: 12 gam 

2. Đương quy: 12 gam 

3. Xuyên khung: 8 gam 

4. Đào nhân: 12 gam 

5. Đan bì: 8 gam 

6. Xích thược: 8 gam 

7. Ô dược: 8 gam 

8. Huyền hồ sách: 4 gam 

9. Cam thảo: 12 gam 

10. Hương phụ: 6 gam 

11. Hồng hoa: 12 gam 

12. Chỉ xác: 6 gam 

Cách dùng:

Lượng trên là nguyên phương trong sách. Ngày dùng 1 thang, sắc nước, chia làm hai lần uống. 

Tác dụng:

Tiêu bì khối, trục ứ, chỉ thống

Giải thích bài thuốc:

Bản phương dùng Đương quy, Xuyên khung, Đào hồng, Đan bì, Xích thược để hoạt huyết, dùng Ngũ linh chi, Diên hồ sách (Huyền hồ) để hóa ứ; dùng Hương phụ, Chỉ xác, Ô dược để lý khí. Toàn phương này so với phương Huyết phủ trục ứ thang thì các vị hoạt huyết hành ứ nhiều, tương đương, nhưng sức trục ứ lại mạnh hơn, tác dụng chỉ thống lại tốt hơn. Nhưng thuốn cực mạnh (tuấn dược) cho nên cần có Cam thảo lượng phải nhiều để hòa hoãn, đó là ý nghĩa “trong công phạt có chế ước”. Bản phương trị được các chứng trung quản và bụng ứ huyết lưu kết, hoặc thành khối, hoặc đau, hoặc gây ỉa chảy rất là thích ứng.  

Ứng dụng lâm sàng:

Ngực, bụng eo bĩ khối (hòn cục), bụng đau có chỗ nhất định, tiết tả lâu không cầm, ra chất niêm dịch lẫn máu. 

Trong lâm sàng hay gia thêm lượng các vị lý khí như Huyền hồ, Hương phụ, Chỉ xác. Và giảm nhẹ liều lượng Cam thảo so với bản phương.  

Đánh giá post

Đông y Gia Khương
Địa chỉ: U01-LK64 Khu đô thị Đô Nghĩa, P. Yên Nghĩa, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội.

Hotline tư vấn và đặt lịch lịch khám:
0977 25 77 85

Chia sẻ bài viết lên:

Viết một bình luận