Kiến thức cơ bản về bài thuốc Đông Y

I. CÁCH TẠO MỘT BÀI THUỐC TRONG ĐÔNG Y Ta lấy một vị thuốc hoặc nhiều vị thuốc bào chế theo một phương pháp nhất định để chữa một bệnh nào đó thì thuốc đó gọi là một bài thuốc. Có bài thuốc chỉ có một vị, người xưa đã từng dùng như cao Tỳ … Đọc tiếp