Độc hoạt

Tên gọi – Phân nhóm Tên tiếng Việt: Khương hoạtTên tiếng Trung: 羌活Tên khoa học: Angelica laxiflora Diels, Angelica megraphylla Diels.Họ: Họ Hoa Tán (Apiaceae). Đặc điểm: a. Đặc điểm Cây thảo sống lâu năm, sống hoang tự nhiên ở …

Xem chi tiết

Đỗ trọng

Tên gọi – Phân nhóm Tên Hán Việt khác: Tư trọng, Tư tiên, Mộc miên, Miên, Miên hoa, Ngọc ti bì, Loạn ngân ty, Qủy tiên mộc, Hậu đỗ trọng, Diêm thủy sao, Đỗ trọng, Xuyên Đỗ trọng, Miên đỗ …

Xem chi tiết

Địa phụ tử

Tên gọi – Phân nhóm Tên tiếng Việt: Địa Phu TửTên tiếng Trung: 地肤子Tên khoa học: Fructus Kochiae Đặc điểm: Địa phụ tử là cỏ sinh một năm một, trồng hoặc tự sinh, dọc cao 1,2 – 1,6m, phân chi …

Xem chi tiết

Địa long

Tên gọi – Phân nhóm Tên tiếng Việt: Giun đất, Trùn đấtTên tiếng Trung: 地龙Tên khoa học: LumbricusHọ: Megascolecidae Đặc điểm: a. Đặc điểm Các loài giun đất chỉ Lumbricus thuộc họ Lumbricidae và chi Pgeretima thuộc họvMegascolecidae đều được …

Xem chi tiết

Địa du

Tên gọi – Phân nhóm Tên tiếng Việt: Địa du.Tên tiếng Trung: 地榆Tên khoa học: Sanguisorba offcinalis L. (Sanguisorba offcinalis lin, Carnea Rege).Họ: Rosaceae. Đặc điểm, mô tả: a. Đặc điểm Cây thảo, đa niên mọc hoang ở rừng núi, …

Xem chi tiết

Địa cốt bì

Tên gọi – Phân nhóm Tên tiếng Việt: Khô kỷ, Khổ di, Kỷ căn, Khước thử, Địa tinh, Cẩu kế, Địa tiết, Địa tiên, Tiên trượng, Tiênnhân tượng, Khước lão căn, Tử kim bì, Địa cốt quan, Phục trần chiên, …

Xem chi tiết

Đảng sâm

Tên gọi – Phân nhóm Tên Hán Việt khác: Thượng đảng nhân sâm, Liêu đảng, Đài đảng, Giao đảng, Đại sơn sâm, Xuyên đảng sâm, Nam đảng, Nam sơn sâm, Dã đảng-sâm, Chủng đảng sâm, Bạch đảng sâm, Hống đảng …

Xem chi tiết

Đại táo

Tên gọi – Phân nhóm Tên tiếng Việt: Táo tàuTên tiếng Trung:Tên khoa học: Zizyphus jujuba MillHọ: Thuộc họ Táo (Rhamnaceae). Đặc điểm: a. Đặc điểm Là cây vừa hoặc cao, có thể cao đến 10m. Lá mọc so le, …

Xem chi tiết

Đại kế

Tên gọi – Phân nhóm Tên tiếng Việt: Ô rô, Ô rô cạn.Tên tiếng Trung:Tên khoa học: CICUS JAPONICUS MAX (=CIRSIUM JAPONICUM D.C).Họ: COMPOSITAE Đặc điểm: Cây thảo sống lâu năm, rễ hình thoi dài, có nhiều rễ phụ. Thân …

Xem chi tiết