Tam tử thang

Thành phần: 1. Tô tử: 12 gam  2. Bạch giới tử: 8 gam  3. Lai phục tử: 12 gam  Cách dùng: Mỗi ngày 1 thang, sắc nước chia 2 lần uống.   Tác dụng: Hạ khí giáng nghịch, hóa đàm bình …

Xem chi tiết

Đàn hương

Tên gọi, phân nhóm Tên khác: Bạch đàn, Khuynh diệp, Hoàng anh hương…   Tên khoa học: Santalum album Linn Tên Tiếng Trung:  Phân bố, sinh thái Nguồn gốc ở châu Úc, di thực vào nhiều nước trên thế giới …

Xem chi tiết

Đăng tâm thảo

Tên gọi, phân nhóm Tên khác: Bấc đèn   Tên khoa học: Juncus effusus Linn.var. decipiens Buch Tên Tiếng Trung:  Phân bố, sinh thái Trung Quốc các tỉnh phía tây nam có nhiều. Việt Nam mọc hoang và được trồng …

Xem chi tiết

Đạm trúc diệp

Tên gọi, phân nhóm Tên khác: Trúc diệp, Toái cốt tử, Trúc diệp mạch đông, Mễ thân thảo, Sơn kê mê. Tên khoa học: Folium Bamburae vulgaris.  Tên Tiếng Trung: 淡竹叶 Phân bố, sinh thái Trung Quốc mọc nhiều ở …

Xem chi tiết

Đan sâm

Tên gọi, phân nhóm Tên khác: Huyết sâm, Xích sâm, Huyết cặn    Tên khoa học: Salvia multiorrhiza Bunge, Salvia chinesnes Tên Tiếng Trung: 丹参 Phân bố, sinh thái Trung Quốc thứ sản tại Tứ Xuyên, Long An là hạng …

Xem chi tiết

Đạm đậu sị

Tên gọi, phân nhóm Tên khác: Đậu sị, Đỗ đậu sị, Hàm đậu sị.   Tên khoa học: Vigna cylindrica Skeels Tên Tiếng Trung: 豆豉. Phân bố, sinh thái Tại Trung Quốc các nơi đều có nhưng chỉ có những …

Xem chi tiết

Bình khái hợp tễ

Thành phần: 1. Bán hạ 12 gam  2. Trần bì 8 gam  3. Hậu phác 8 gam  4. Thương truật 12 gam Cách dùng:  Ngày 1 thang sắc nước chia làm 2 lần uống, có thể chế thành xi rô …

Xem chi tiết